- Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej - https://bip.spzoz.jgora.pl -

Udostępnienie informacji publicznej

Udostępnienie informacji publicznej

 

Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Informacja publiczna udostępniana jest przede wszystkim poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP).

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w BIP może być udostępniona na wniosek zainteresowanego, z zastosowaniem poniższych zasad:

  • udostępnienie informacji następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku,
  • udostępnienie informacji następuje w sposób i formie zgodnej z wnioskiem, chyba że środki techniczne, jakimi dysponuje Szpital to uniemożliwiają.

 

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można złożyć:
  • osobiście w Sekretariacie Szpitala (Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6)
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: poczta@spzoz.jgora.pl
  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: WCSKJ, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra

 

Aktualizacja:        Opublikowano przez: Anna Czystołowska