MenuAktualności


Odbiór niepodjętego depozytu

Na podstawie art. 6 ust. 5 Ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz.U. 2006 nr 208, poz. 1537 ze zmianami) Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Bolkowie WZYWA uprawnionych spadkobierców Zofii Beznowskiej do natychmiastowego odbioru niepodjętego depozytu.

W przypadku nieodebrania depozytu w terminie 6 miesięcy od wywieszenia niniejszego ogłoszenia, depozyt ulegnie likwidacji .


Ostatnia edycja:
Data i godzina: 2019-03-13 13:56:43
Użytkownik: Patrycja Sochańska


Copyright 2013 www.spzoz.jgora.pl. All Rights Reserved.